logo


image

Leka och lära.

Sörgården följer förskolans läroplan. Genom vår genomtänkta pedagogiska verksamhet ser vi till att ta vara på barnets kompetens och utveckling. Vi gör detta genom t.ex. ramsor, sifferlekar, musik, sång, gymnastik, målning och pyssel. Vi läser även mycket böcker tillsammans och uppmuntrar fantasin, nyfikenheten och lusten att utforska.

Leken är grunden för barns utveckling och lärande. Vi värnar därför om den fria leken såväl ute som inne. I leken tränar barnen sin sociala förmåga och bearbetar upplevelser. Vi tycker det är viktigt att stärka barnets empati för andra människor, djur och naturen. Hos oss läggs stor vikt på att visa att allt och alla har samma värde.
Vi ser vår fantastiska utemiljö som ett värdefullt redskap i det pedagogiska arbetet. Vi jobbar medvetet med att ge barnen en glädje och positiv inställning till att vistas ute så mycket som möjligt. Under de varma månaderna lägger vi ut filtar som barnen kan sitta och läsa eller leka på. Vi plockar ut inneleksakerna och ställer fram stafflierna så att barnen kan måla när de känner för det.

Sörgårdens personal består av förskolelärare och barnskötare.

Producerad av QiXiT.