logo


image

Insyn. Delaktighet. Vardagsglädje.

På Sörgården har vi föräldramedverkan vilket innebär att du som förälder städar på helgen. I dagsläget innebär det att varje familj städar var 7.e helg. Städschemat sitter uppsatt på dagis och varje familj ansvarar för att byta helg om man har förhinder att städa.

Tanken med föräldramedverkan är att du som förälder ska få god inblick i dina barns dagis-/fritidsverksamhet. Du får chansen att påverka ditt barns vardag tillsammans med personal och styrelse. Ni som familj ska göra 20-40 timmar föräldramedverkan per år beroende på antal barn per familj och hur många timmar barnet vistas på dagis/fritids.

Föräldramedverkan innebär också 20% lägre barnomsorgsavgift än kommunal taxa.

Det kan förekomma att personal och styrelse behöver hjälp med andra uppgifter än städning, detta meddelas då av personalen.

Föräldramedverkan kan komma att ändra utformning om förutsättningarna blir annorlunda.

Även styrelsearbete räknas som föräldramedverkan liksom insatser under fixardagarna vilka arrangeras varje vår- och hösttermin. Under fixardagarna träffas föräldrar och barn för att leka och jobba tillsammans både ute och inne. Vi brukar grilla något gott och har tillfälle att träffas och lära känna varandra. Fixardagarna stärker gemenskapen på Sörgården och är mycket uppskattade.

Producerad av QiXiT.