logo


image

Välkommen till Sörgården!Sörgårdens förskola och fritidshem är ett föräldrakooperativ i lantlig miljö. Verksamheten startade år 1996 och drivs som en ekonomisk förening. Sörgården står för en väl genomtänkt pedagogisk verksamhet och har välutbildad personal bestående av förskolelärare och barnskötare. Vi erbjuder en sund balans mellan fri lek, vila och planerade aktiviteter och ser även till att barnen får god och näringsrik mat, rikligt med frisk luft och härliga naturupplevelser.

På Sörgården går det barn från 1 år upp till 5 år. Vi har även fritidsbarn som efter avslutad skoldag kommer med skolbussen till oss.

Sörgården har syskongaranti.

Verksamheten bygger på föräldramedverkan. Detta innebär att varje familj arbetar 20-40 timmar per år för Sörgården. Genom detta får du som förälder inte bara insyn i rutiner och blir delaktig i aktiviteterna. Du betalar även en 20 % lägre barnomsorgsavgift än den kommunala taxan.

Sörgården har öppet mellan kl. 06.30-17.15 alla helgfria vardagar även under jul och under sommaren. För att underlätta semesterperioden försöker vi dock samordna barnens ledighet så att ordinarie personal kan ta semester under mellandagarna samt under vecka 29 & 30.

4 dagar om året stängs förskolan för personalens fortbildningsdagar.


Producerad av QiXiT.